Jak probíhá oprava

Když k nám přinesete nemocný přístroj, sepíši s vámi doklad o přijetí zakázky. Bude v něm uveden typ a výrobní číslo přístroje, seznam příslušenství, závada, termín opravy a dohodneme rozpočet na opravu, do jaké ceny má smysl váš přístroj opravit. Cena opravy díky malé režii není vysoká a vždy se snažím o to, aby se vám oprava vyplatila. Můžete žádat nejprve zjištění ceny opravy a závadu přístroje. Pokud poté opravu nebudete chtít provést, přístroj si odnesete nebo po dohodě s vámi přístroj odvezeme do sběrného dvora. Doba opravy je zpravila 14 až 30 dní. Po dokončení opravy obdržíte SMS s cenou opravy. Záruka na opravu je 6 měsíců. Vždy během opravy zkontroluji místa, kde na základě zkušenosti dochází k závadám. Pokud uvidím, že oprava přístroje je nerentabilní, dám vám vědět a stav s vámi proberu.

Vezměte s sebou, prosím, také dálkový ovladač a k notebookům také napájecí zdroj. U mikrovlnných trub nemusíte nosit talíř.

Protože si tu a tam zakázku majitel nevyzvedne, vybíráme při příjmu zálohu 500 Kč. Je to proto, aby se v případě nevyzvednutí zakázky náklady na opravu alespoň z části vrátily.